ראן ישראל   RunIsrael

רח' שיטרית 10 תל-אביב

טל. 03-6486256

פקס. 03-6486255

דואר אלקטרוני: arie@iaa.co.il


מתנ"ס חבל יבנה:
 

שורי לוי - מחלקת הספורט

טל. 08-8622101